Profesijas standarts


Saite uz dokumentu ->  Profesijas standarts - Mākslas terapeits

Dokuments SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
2023. gada 12. decembra sēdē, protokols Nr. 6
PROFESIJAS STANDARTS
FIZIKĀLĀS MEDICĪNAS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI
MĀKSLAS TERAPEITS
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS


Dokumenti