Projekti


Ziemeļvalstu ministru padomes programmas NORDPLUS projekts “MoveOn”

 

Projekta numurs: NPAD-2021/10031

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2021. – 31.03.2023.

Projekta koordinējošā organizācija: Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (LDKTA).

No LDKTA projektā piedalās, tā koordinatore, LDKTA biedre Liene Bundiķe, kā arī LDKTA valdes locekles – Rūta Marherte, Ilze Lejniece un Santa Grīnfelde.

Projekta partnerorganizācijas:

  • Lietuvas Deju un kustību terapijas asociācija (Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija)
  • Igaunijas Radošo mākslu terapiju biedrības Deju un kustību terapijas departaments (Eesti Loovteraapiate Ühingu tantsu- ja liikumisteraapia osakond).

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu palīdzošo profesiju pārstāvjiem (veselības aprūpes, sociālajā un izglītības jomā strādājošajiem) Covid-19 izraisīto fizisko, psiholoģisko un sociālo seku mazināšanai, izstrādājot praktiski viegli lietojamu, elektroniski pieejamu rokasgrāmatu “MoveOn”, kurā apkopotas dažādas ķermenī, kustībā un dejā balstītas tehnikas, ar norādījumiem to izpildei. Rokasgrāmata tiks papildināta ar video, kuros tiks demonstrēta tehniku praktiskā izmantošana. 

Projekta īstenošanas periodā paredzētas 4 starptautiskās tikšanās (divas tikšanās notiks Latvijā, viena Lietuvā un viena Igaunijā).

Projekta ietvaros paredzētas 9 meistarklases (katrā no projekta dalībvalstīm tiks organizētas 3 meistarklases) palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Meistarklašu mērķis ir iepazīstināt mērķauditoriju ar rokasgrāmatu “MoveOn”, tās praktisko izmantošanu. Meistarklases vadīs deju kustību terapeites, kuras piedalās projektā.

No 2021. gada 26. – 28. augustam Latvijā notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās, kuras laikā notika turpmāko projekta aktivitāšu plānošana, kā arī meistarklases. Deju un kustību terapeite Indra Majore Dūšele vadīja meistarklasi par apzinātības principu un metodikas izmantošanu deju un kustību terapijā, savukārt Aleksandera tehnikas speciāliste Laura Liekniņa piedāvāja meistarklasi par Aleksandera tehnikas principiem, papildinot ar praktiskiem paņēmieniem.

Nākošā tikšanās projekta ietvaros norisināsies 2022.gada janvārī Viļņā, Lietuvā.

 

Projekts tiek realizēts ar programmas Nordplus finansiālo atbalstu