Meistarklase: "Psihoorganiskās analīzes konceptu un deju un kustību terapijas sintēze profesionālajā darbībā"

Piedāvā sertificēta mākslas terapeite ar psihoorganiskās analīzes terapeita izglītību- Лидия Наумова / Lidija Naumova
Piedāvātās meistarklases saturs ir balstīts psihoorganiskās analīzes teorētiskajos konceptos, psihiskās attīstības ciklā jeb, tā saucamajā, aplī, kurš sastāv no 9 neatkarīgi noritošiem attīstības procesa posmiem, kuru savstarpējais pēctecīgums ir obligāts psihiskās attīstības priekšnoteikums. Tiks sniegts katra
attīstības punkta teorētiskais apskats un deju un kustību terapijas tehnikas atbilstoši katra attīstības punkta vajadzību/ mērķu sasniegšanai.
Dalību meistarklasē var pieteikt ikviens interesents.

KAD: 13. oktobris
KUR: Pulkveža Brieža ielā 15a, Rīga
CIKOS: pl.18.00- 21.00
DALĪBAS MAKSA: 30 eiro
PIETEIKŠANĀS: pie Lidijas personiski pa e-pastu lidija.naumova@inbox.lv vai zvanot uz 29605089.

_____________________________________________________________________________________

Zināšanai:

Mākslas terapeitiem kā ārstniecības personām saskaņā ar MK likumu par Ārstniecības peronu sertifikācijas kārtību 52.1. punktu sertifikācijas perioda laikā ir jāsakrāj 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60 % ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē. 

_____________________________________________________________________________________

Notikušie:

 • Apmācību seminārs "Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā", 21.10. un 11.11.2017., Rīga, Nataļja Tihonova, 8 vai 16 TIP
 • Deju un kustību terapijas meistarklase dzemdību atbalsta personām “Childbirth Supporters’ Own Healing”, Rīga, 25.- 26.08.2017. Elçin Akturan (Turcija). 12 TIP

 • LDKTA 10 gades plenērs, Turaida, 15.- 16.07.2017. 16 TIP

 • Seminārs “Body-Mind Centering pieeja kustībai, esot apzinātiem par fluīdu, skeleta un muskuļu sistēmām”. Rīga, 17.-18.10.2016. Mari Mägi, MSc. (Igaunija). 13 TIP.
 • Mākslas terapeitu vasaras plenērs "Piedzīvo mākslu". Ikšķile, 5.-7.08.2016. 16 TIP.
 • Seminārs "Feldenkraisa metode". Rīga. 07.11.2015. Mag.art. R.Galkina. 4 akad. h
 • Deju un kustību terapijas vasaras skola. Siguldas novads. 21.-23.08.2015. 12 akad. h.*

 • Seminārs "Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā". Rīga. 30.05.2015. Dr. U.Beķeris. 4 akad. h.*

 • 1st European Association Dance Movement Therapy conference „Resilience within the changing world”. Riga. 26.-27.09.2014. 32 TIP.

 • Seminārs "Deju kustību terapija un terapeitiskā deja: kopīgais un atšķirīgais". Richard Coaten, PhD, RDMP, Mary Coaten, MA, MSc (Lielbritānija). Rīga. 18.09.2013.*
 • Seminārs "Virzoties uz ilggadību - teorētisks un praktisks ieskats deju kustību terapijā darbā ar demences skartiem cilvēkiem". Richard Coaten, PhD, RDMP (Lielbritānija). Rīga. 16.09.2013.*

 

LĀPPOS Sertifikācijas padomē apstiprināti tālākizglītības pasākumi.