Tālākizglītība


Mākslas terapeitiem kā ārstniecības personām saskaņā ar MK likumu par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību 52.1. punktu sertifikācijas perioda laikā ir jāsakrāj 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60 % ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē.

LDKTA organizētie Tālākizglītības pasākumi

Teorētiski praktisks seminārs “Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā mākslas terapeitu praksē”, 05.11.2022, Rīga, Dace Stirāne un Ņikita Horoševs, 6TIP*

Tiešsaistes seminārs ''Deja, dejas filozofija, radošums deju un kustību terapijā'', 12.03.2022, Rīga, Santa Grīnfelde un Inta Balode, 6TIP*

Dr.Ņikitas Bezborodova lekcija ''Dzimumidentitātes traucējumi bērnu un pusaudžu vecumā'', ZOOM, 14.09.2021, 3 TIP*

Vebinārs '' Deju un kustību terapija online vidē (Zoom)‘’ Jūlija Morozova Van Steenis, 10.09.2020, 4 akad.stundas

Seminārs ''Laikmetīgās dejas elementu pielietojums deju un kustību terapijā. Balss un kustība - radoša prakse'', 22.02.2020, Rīga, Santa Grīnfelde un Agnese Bordjukova, 6 TIP

Seminārs ''Kestenbergas kustību profila spriedzes plūsmas ritmi un īpašības. To pielietojums mākslu terapijā'', 02.11.2019, Rīga, Kristīne Vende-Kotova, 8 TIP*

Seminārs ''Rehabilitācija ratiņkrēslu pacientiem - teorija un prakse. Deju un kustību terapijas perspektīva mākslas terapijas kontekstā'', 11.05.2019, Jūrmala, Inese Svikliņa un Mārtiņš Etkins, 6 TIP*

Seminārs ''Neiroveģetoterapija. Raiha muskuļu bruņu koncepta praktiskie un teorētiskie aspekti'', 09.12.2018, Rīga, Liene Vēsmiņa, 8 TIP

Seminārs "Mūzikas psiholoģiskie aspekti, neirobioloģiskā perspektīva", 29.09.2018., Rīga, Valdis Bernhofs, 3 TIP

Vasaras nometne "Personisko resursu atvēršana", 13.- 15.07.2018., Lielupe, Lidija Naumova, 36 TIP
Meistarklase: "Psihoorganiskās analīzes konceptu un deju un kustību terapijas sintēze profesionālajā darbībā", Rīga, 21. maijs, Lidija Naumova, 4 TIP

Apmācību seminārs "Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā", 21.10. un 11.11.2017., Rīga, Nataļja Tihonova, 8 vai 16 TIP

Deju un kustību terapijas meistarklase dzemdību atbalsta personām “Childbirth Supporters’ Own Healing”, Rīga, 25.- 26.08.2017. Elçin Akturan (Turcija). 12 TIP

LDKTA 10 gades plenērs, Turaida, 15.- 16.07.2017. 16 TIP

Seminārs “Body-Mind Centering pieeja kustībai, esot apzinātiem par fluīdu, skeleta un muskuļu sistēmām”. Rīga, 17.-18.10.2016. Mari Mägi, MSc. (Igaunija). 13 TIP.

Mākslas terapeitu vasaras plenērs "Piedzīvo mākslu". Ikšķile, 5.-7.08.2016. 16 TIP.

Seminārs "Feldenkraisa metode". Rīga. 07.11.2015. Mag.art. R.Galkina. 4 akad. h

Deju un kustību terapijas vasaras skola. Siguldas novads. 21.-23.08.2015. 12 akad. h.*

Seminārs "Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā". Rīga. 30.05.2015. Dr. U.Beķeris. 4 akad. h.*

1st European Association Dance Movement Therapy conference „Resilience within the changing world”. Riga. 26.-27.09.2014. 32 TIP.

Seminārs "Deju kustību terapija un terapeitiskā deja: kopīgais un atšķirīgais". Richard Coaten, PhD, RDMP, Mary Coaten, MA, MSc (Lielbritānija). Rīga. 18.09.2013.*

Seminārs "Virzoties uz ilggadību - teorētisks un praktisks ieskats deju kustību terapijā darbā ar demences skartiem cilvēkiem". Richard Coaten, PhD, RDMP (Lielbritānija). Rīga. 16.09.2013.*
 

* LĀPPOS Sertifikācijas padomē apstiprināti tālākizglītības pasākumi.