Izglītība


Deju un kustību terapija ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām. Latvijā to iespējams apgūt profesionālā Maģistra (veselības aprūpe) līmenī, Rīgas Stradiņa universitātes programmā ''Mākslu terapija''

Programmā iegūstamais grāds:

profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā

Studiju ilgums 2,5 gadi

Vairāk par programmu lasiet RSU mājas lapā