Sadarbība


Organizācijas, kuru biedrs ir LDKTA:

Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienībā (LMTAA) 

European Association Dance Movement Therapy (EADMT)

Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā (LĀPPOS) 

Latvijas Rehabilitācijas Profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA)

Organizācijas, ar kurām notiek sadarbība izglītības jautājumos:

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

Radniecīgās organizācijas (citas mākslu terapijas specializācijas):

Latvijas Drāmas terapijas asociācija (LDTA)

Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (LmūzTA)

Latvijas Mākslas terapijas asociācija (LMTA)