Seminārs par neiroveģetoterapiju

Aicinām visus praktizējošos un topošos Deju un kustību terapeitus uz praktisko semināru "Neiroveģetoterapija. Raiha muskuļu bruņu koncepta praktiskie un teorētiskie aspekti."

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar neiroveģetoterapijas pamatprincipiem un procesiem, kas balstās V. Raiha konceptā par muskuļu bruņām. Neiroveģetatīvā psihes un ķermeņa analīzes metožu mērķis ir transformēt autonomās neiroveģetatīvās sistēmas patoloģiskās programmas, atrast kontaktu ar savu vitalitāti, iespēju iezemēties tagadnes mirklī savā ķermenī, jūtās un apziņā, lai, pieskaroties pagātnes traumām, varētu ļauties dziedinošam procesam, kas atjauno ikdienas resursus, padziļina izpratni par pagātnes ietekmi uz šī brīža neapzinātām un apzinātām izvēlēm un notikumiem.

Detalizētu semināra programmu skatīt pievienotajā failā! 

 

Semināra vadītāja: psihoterapeite Liene Vēsmiņa, sertificēta EUROTAS (Eiropas transpersonālā asociācija), beigusi pilnu apmācību APsySe, sistēmfenomenoloģiskajā
B. Helingera metodē un psihoorganiskajā analīzē; Pēterburgas Baltijas akadēmijā apgūts speckurss Bio-energo-plastikā pie Irinas Kuris.

Vieta:  Rīga, Pulkveža Brieža 15a.

Laiks: Š.g. 9.decembris, pl. 10.00 - 17.00; 

Pieteikšanās: dktmeistarklases@gmail.com līdz 5. decembrim

Seminārs notiks, ja pieteiksies vismaz 12 dalībnieki.

Dalības maksa ar pārskaitījumu: 35 eiro (veicot samaksu līdz 30. novembrim),
45 eiro (veicot samaksu no 1. decembra līdz 5. decembrim).

Par pilnas dienas dalību tiks izsniegti LDKTA apstiprināti sertifikāti par 8 TIP.

LDKTA rekvizīti: Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija",
Reģ.Nr. 40008117788, Banka: Swedbank, Konta nr. LV37HABA0551018407623.

 Vakance

Darba piedāvājums deju un kustību terapeitam VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti" Berģu ielā 160 uz 0.5 slodzi.

Intereses gadījumā lūgums sazināties ar deju un kustību terapeiti Lindu Kanti- 26984995.

 Aktualizēta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība 

LMTAA sertifikācijas komisijas izsludina sertifikācijas eksāmenus 01.05.2018. un 01.12.2018. 

Jaunums! Sertifikācijas pretendentiem un jau sertificētiem mākslas terapeitiem atkārtoti resertificējoties jāuzrāda personiskās terapijas pieredze.


 EADMT konference Atēnās 2018

Aicinājums pieteikt savu pētījumu tēmas konferencei Eiropas Deju un kustību terapeitu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē Atēnās 2018. gada 5.- 7. oktobrī .

Šī gada konferences sauklis ir "CROSSING BORDERS AND THE IN-BETWEEN: DMT AT THE LEADING EDGE".

Latvijā ir izstrādāti lieliski un kvalitatīvi darbi, kurus ir vērts prezentēt plašākai publikai, dalīties savos sasniegumos un atklājumos. Tāpēc aicinām pieteikt savu tēmu konferencei. Tas ir izdarāms līdz š.g. 31. janvārim. 

Tēmas pieteikuma vadlīnijas šeit.

FB pasākums- šeit.
Sīkāks info meklējms EADMT mājas lapā.

Jautājumu gadījumā, rakstiet uz info@eadmt.com Julia Morozova- deju un kustību terapeitei, EADMT valdes locekle komunikācijas jautājumos.

 Supervīzijas grupas piedāvājums I

Pirmā tikšanās - 3. martā pl. 13:30-16:30.

Supervīzijas grupā aicināti mākslu terapeiti, psihologi, sociālie darbinieki un citi palīdzošo profesiju pārstāvji. Supervīzijā tiks izmantotas mākslas metodes (krāsas, rekvizīti, zīmējums, ķermeņa kustība, kolāža u.c.), kas palīdz ne vien atraisīt radošumu, bet arī piekļūt un padziļināti pētīt problēmsituāciju kā fiziskā, emocionālā, tā simboliskā un kognitīvā līmenī. Supervīzija ietvers: gadījuma analīzes, ētisku jautājumu risināšanu, pārneses jūtu izpratni, profesionālās identitātes jautājumus, kompetenču attīstību, profesionālo mērķu uzstādīšanu, emocionālu pašaprūpi u.c. 

SUPERVĪZIJAS GRUPU VADĪS 
Mg.art., Mg. sc.sal. Simona Orinska - sertificēta mākslas terapeite (deju un kustību terapeite) un sertificēta supervīzore. Darba pieredze iegūta VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” novietnē Gaiļezerā, specializējoties darbā ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir autiskā spektra, attīstības aiztures traucējumi, uzvedības un emocionāli, kā arī ēšanas traucējumi. “Latvijas Autisma centrā” strādājusi ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi. Kopš 2009. gada vada deju un kustību terapijas grupas pieaugušajiem, kā arī strādā individuāli privātpraksē. Darba virzieni: krīzes, traumas pārstrāde, ar stresu saistīti traucējumi, līdzatkarība, personības autonomijas un attīstības jautājumi. 
Supervīzores pieredze gūta, vadot grupas supervīzijas Gaiļezera bērnu slimnīcā, kā arī supervīzējot mākslu terapeitus. Simona ir arī centra “MĀ TELPA” vadītāja. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) maģistra virziena “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore un pasniedzēja.“Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas”, “Latvijas Supervizoru apvienības” un “Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas” biedre.

NORISES VIETA UN LAIKS
“MĀ TELPA”, Miera iela 15, Rīga. Pirmā tikšanās reize plānota 3. martā pl. 13:30-16:30.
Par tālākajiem norises laikiem vienosimies uz vietas. Mēnesī plānota viena tikšanās reize. Grupas noteikumi tiks precizēti pirmajā nodarbībā.

PIETEIKŠANĀS līdz 19. februārim! 
Lūdzu, apstiprināt dalību, rakstot uz e-pastu: maatelpa@gmail.com vai zvanot – 29394500.

DALĪBAS MAKSA 
Dalības maksa 15 Eur (3h sesija). Aicinājumu uz grupu lasi šeit.

 Supervīzijas grupas piedāvājums II

Tiek atvērta jauna supervīzijas grupa, divu supervīzoru vadībā. Supervīzijas grupā aicināti pieteikties mākslu terapeiti, psihologi un citi palīdzošo profesiju pārstāvji.
Supervīzijas grupu vadīs:
Mg. sc.sal. Ieva Rasa. Sertificēta mākslas terapeite (deju un kustību terapeite) un sertificēta supervizore. RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija lektore.
Mg. sc.sal. Anna Šteina. Sertificēta mākslas terapeite (drāmas terapeite) un sertificēta supervizore. RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija lektore. RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija drāmas terapijas specializācijas vadītāja.
Supervīzijas notiks: Rīgā, trešdienās no pl. 11:00-14.00 (1 x mēnesī)
Pirmā tikšanās reize 04.10.2017.
NB! Grupa uzsāks darbu, ja būs pieteikušies ne mazāk kā 4 dalībnieki 

 

____________________________________________________________________