Starptautiskais Deju un kustību terapijas simpozijs "The ways the relatedness with the environment shapes the body, embodiment and mind", 6. - 8.oktobris


LDKTA biedri Indra Majore-Dūšele, Alvīne Milere, Una Rēķe un Mārtiņš Etkins piedalījās Starptautiskajā Deju un kustību terapijas simpozijā "The ways the relatedness with the environment shapes the body, embodiment and mind", 6. - 8.oktobrī.

Somijas Deju terapijas asociācijas rīkotā simpozija meistarklašu vadītāji bija deju-kustību terapijas profesionāļi un pētnieki no Lielbritānijas, Portugāles un Somijas. Kopumā meistarklases iekļāva tādas tēmas kā:

  • Deju un kustību terapija darbā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem ar demenci;
  • Depresijas un psihozes ārstēšana, agrīna vecumposmu mijiedarbība, labklājība darbā vidē un jaunas sāpju ārstēšanas iespējas.

Vērtīgas atziņās no meistarklasēm:
* Demences pacientiem deju-kustību terapijas daudzdimensionālā procesa iespējas sniedz jēgas un mērķa pieredzi, labizjūtu un veicina subjektīvo dzīves kvalitāti arī dzīves nogalē, neskatoties uz smadzeņu novecošanu.
* Deju-kustību terapija kā intervence palīdz izprast un identificēt sāpes un mainīt attiecības ar sāpēm, sāpju uztveri dažādām pacientu grupām.
* Izmantojot DKT, interaktīvu kustību, jūs varat pārdomāt attiecības ar sevi un citiem cilvēkiem, kā arī ietekmēt komandas darbību un vadību organizācijās.
* Deju un kustību terapijas specializācija veido būtisku lomu cilvēku ķermeņa pieredzes izzināšanā, izpratnes par ķermeņa tēla veidošanu.


Mūsu DKT atzina, ka visvērtīgākais bija iespēja pārrunāt profesijai svarīgās tēmas ar kolēģiem no citām valstīm, un gūt apstiprinājumu, ka mēs visi "runājām vienā valodā", ka izpratne par profesijas attīstību Eiropā ir līdzīga un vienota. Tāpat varam būt lepni, ka Latvijā jau strādājām atbilstoši Eiropas tendencēm, mums ir laba prakse DKT kā ārstniecības pakalpojuma nodrošināšanā. To apliecina gan speciālistu profesionālās sagatavotības līmenis, gan pakalpojumu pieejamība veselības aprūpes vidē, kas citās valstīs ne visur ir tik pieejama un profesionāli nostiprinājusies.


Savukārt, Eiropas deju un kustību terapijas asociācijas (EDMTA) ģenerālā asambleja 2023, bija ikgadējs notikums, kurā organizācijas dalībvalstu delegāti dažādu sekciju darba grupās turpināja darbu pie profesijas attīstībai svarīgu jautājumu un tēmu attīstīšanas.


🌺💃🥳 Īpaši lepojamies un no sirds sveicam mūsu Indra Majore-Dusele ar ievēlēšanu EDMTA valdē! Pateicamies par Tavu nerimstošo enerģiju, rūpēm, pašaizliedzīgo un profesionālo darbu DKT profesijas attīstībā un nostiprināšanā kā Latvijā, tā Eiropā.
Pasākuma oficiālais informācijas kanāls: https://tanssiterapia.net/eadmt-ga-2023/...


Ziņojumu sagatavoja
Alvīne Milere
LDKTA valdes locekle

Atpakaļ