Sociālo prasmju grupa bērniem vecumā no 10-12 gadiem!


Sociālo prasmju grupa bērniem.

Mūsdienās bērniem arvien biežāk ir grūti iekļauties sociālajā vidē. Grūtības adaptēties sociālajā vidē var izpausties kā grūtības izveidot draudzīgas vai tuvas attiecības skolā, paust savu iniciatīvu attiecībās ar vienaudžiem un pastāvēt par sevi vienaudžu vidū. Vai arī sociālās grūtības izpaužas kā agresīva, provocējoša uzvedība skolā un/vai mājās. Bērniem, kuriem ir sociālās adaptācijas grūtības, bieži vien ir problemātiski, atpazīt un saprast savas emocijas, kā rezultātā tās atainojas viņu uzvedībā kā agresija, vai kā noslēgšanās sevī un trauksmainība.

Tiek piedāvāta sociālo prasmju grupa bērniem vecumā no 10-12.g.v., 1x nedēļā, 12 nodarbību garumā, 1 nodarbības ilgums - 60min. Otrdienu vai piektdienu pēcpusdienās.

Grupā, izmantojot radošus uzdevumus, spēles un fiziskas aktivitātes, bērniem tiks attīstīta emocionālā inteliģence un veicinātas sociālās prasmes. Tiks paaugstināts pašvērtējums, veicināts pozitīvs priekšstats par savu ķermeni. Bērniem būs iespēja attīstīt savu radošumu un nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem. 

Nodarbības vada: Kristīne Vende-Kotova, Dr.psych. Sertificēta deju un kustību terapeite un supervīzore. 20 gadu pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir emocionālas, sociālas un kognitīvas grūtības. Vairāk info: http://www.dkt.lv/lv/terapeiti/kristine-vende-kotova.

Cena: 160 eiro maksājot uzreiz vai 90eiro x2 (cenā iekļauta atgriezeniskās saites tikšanās ar vecākiem, pēc nodarbību beigām).

Norises vieta: Valentīna iela 16, Rīga.

Pieteikšanās: 29468894 vai kristine.vende@gmail.com

 

P.S. Lai uzsāktu dalību grupā, ir obligāta individuāla tikšanās reize bērnam kopā ar vecākiem un speciālistu. Tās laikā tiks iegūta pamatinformācija par bērnu, izvērtēta bērna piemērotība grupai, nodibināts kontakts ar bērnu un apzināti bērna resursi.

Atpakaļ