Iespēja pievienoties supervīzijas grupai


Ar janvāri tiek uzsākta jauna supervīzijas grupa pie sertificētas supervīzores, sertificētas mākslas terapeites ar specializāciju deju un kustību terapijā - Lidijas Naumovas!

Plānots veidot grupu trešdienās.
✔ Pirmā supervīzija 24.01.24. plkst. 18.00.
✔ Grupas lielums: 6-8 cilvēki.
✔ Supervīzijas biežums: 1x mēnesī.
✔ Katras supervīzijas ilgums: 3 stundas.
✔ Tikšanās formāts: klātienē (Katrīnas iela 5), bet, ņemot vērā grupas iespējas, var tikt izmantota Zoom platforma.


🔵 Pieejamas arī individuālās supervīzijas!


Pieteikšanās rakstot uz: lidija.naumova@inbox.lv, vai zvanot/rakstot uz tālr. 29605089.

Atpakaļ