Supervīzija


Deju un kustību terapeites-supervīzores

Par supervīziju formu un norisi interesēties pie supervizorēm.

Supervīzori Latvijā tālrunis e-pasts
Ieva Rasa* 29664447 ievarasa@inbox.lv
Indra Majore-Dūšele* 29577764 indra.majore.d@gmail.com
Kristīne Vende-Kotova* 29468894 kristine.vende@gmail.com
Sandra Mihailova* 29144606 sandra.j@inbox.lv
Simona Orinska* 29394500 simona.orinska@gmail.com
Zanda Lauva 26357358 zanda.lauva@gmail.com
Supervīzori ārpus Latvijas    
Dr.Vicky Karkou    
Dr. Bonnie Meekums    

 *supervizores ir sertificētas Latvijas Supervizoru apvienībā


Dokumenti