Ārstniecības personas apliecība


ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀCIJA

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrē ārstus, zobārstus, zobārstniecības speciālistus, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistus, masierus, mākslas terapeitus, uztura speciālistus, podologus, militāros paramediķus, māsās, vecmātēs, ārsta palīgus, māsas palīgus, biomedicīnas laborantus, radiologa asistentus, kosmētiķus, skaistumkopšanas speciālistus un ārstniecības atbalsta personas.

 

PIRMREIZĒJĀ REĢISTRĀCIJA

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, ārstniecības personai jāuzrāda:

·       personu apliecinošs dokuments;

·       izglītības diploms;

·       ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);

·       personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas SERTIFIKĀTS, pārreģistrācija NAV JĀVEIC!

Ja sertificēta ārstniecības persona vēlas saņemt reģistrācijas apliecību, nepieciešams aizpildīt iesniegumu (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē).

 

PĀRREĢISTRĀCIJA

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

·       veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;

·       beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām (mākslas terapeitiem) pārreģistrācijai  jāuzrāda:

·       personu apliecinošs dokuments;

·       profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;

·       iesniegums pārreģistrācijai sertificētai ārstniecības pesonai (pieejams elektroniskivai aizpildāms klātienē);

·       iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

 

REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai (mākslu terapeitam) ir jāuzrāda:

·       profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;

·       dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;

·       iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);

 

PROCEDŪRA, KĀDĀ ATJAUNOT ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU

Ja kāda iemesla dēļ ārstniecības persona (mākslu terapeits) ir nokavējis ārstniecības personas apliecības pagarināšanas dienu, apliecību ir iespējams atjaunot šādā veidā:

1.     Jāapkopo tālākizglītības pasākumu saraksts, kuros ārstniecības persona ir piedalījusies ar laika periodam atbilstošu tālākizglītības punktu (TIP) skaitu. 5 gadu laikā tie ir 150 TIP, tāds pats skaits, kas nepieciešams sertifikācijai/resertifikācijai.

2.     Jānokārto eksāmens, ko realizē RSU (vairāk informācijas šeit) Šis ir maksas pakalpojums.

3.     Jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums Veselības inspekcijā, norādot TIP un informācija par veiksmīgi nokārtotu eksāmenu (Vairāk informācijas šeit)

! Obligāti pievienojums apliecinājums par apgūtiem neatliekamās medicīniskās palīdzības kursiem atbilstoši LĀPPOS prasībām.