Sertifikācija un resertifikācija


Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

Informējam, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

 

 

Mākslas terapeitu sertifikācija

Precīza informācija par mākslu terapeitu sertifikācijas kārtību kā arī sertifikācijas lapa pieejama šeit

 

Kontaktpersona:

Evija Vilka

Tālr. 26374271

E-pasts: evija@radosaprakse.lv

 

SERTIFIKĀCIJA 2022

 

​​​​PAVASARA SERTIFIKĀCIJA

01.03.2022. Sertifikācijas dokumentu iesniegšana

02.04.2022. Gadījuma analīzes iesniegšana un dokumentu precizējumi

09.04.2022. Sertifikācijas eksāmens

 

RUDENS SERTIFIKĀCIJA

01.08.2022. Sertifikācijas dokumentu iesniegšana

10.09.2022. Gadījuma analīzes iesniegšana un dokumentu precizējumi

24.09.2022. Sertifikācijas eksāmens

 

 

 

Mākslas terapeitu resertifikācija

Precīza informācija par mākslas terapeitu resertifikācijas kārtību kā arī resertifikācijas lapa pieejama šeit 

Kontaktpersona:

Edīte Krevica

Tālr.: 26209880 (darba laikā)

E-pasts: edite.krevica@inbox.lv

 

RESERTIFIKĀCIJA 2022

 

Resertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana pavasarī:

01.03.2022. dokumentu iesniegšana pretendentiem ar sertifikāta derīguma termiņu 03.06.2022.*

02.04.2022. precizējumi un papildinājumi

 

Resertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana rudenī:

01.08.2022. dokumentu iesniegšana pretendentiem ar sertifikāta derīguma termiņu 29.10.2022.* un 19.11.2022.*

10.09.2022. precizējumi un papildinājumi

 

* Sertifikāta termiņš ir norādīts ar 6 mēnešu pagarinājumu. Saskaņā Likumu par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (28.pants).