Sadarbība


Organizācijas, kuru biedrs ir LDKTA:

Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienībā (LMTAA) 

European Association Dance Movement Therapy (EADMT)

Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā (LĀPPOS) 

 

Organizācijas, ar kurām notiek sadarbība izglītības jautājumos:

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

 

Radniecīgās organizācijas (citas mākslu terapijas specializācijas):

Latvijas Drāmas terapijas asociācija (LDTA)

Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (LmūzTA)

Latvijas Mākslas terapijas asociācija (LMTA)