Seminārs Deja, dejas filozofija, radošums deju un kustību terapijā


Tālākizglītības seminārs

Deja, dejas filozofija, radošums  deju un kustību terapijā

12.03.2022 / 10:00-15:30 / Zoom / reģistrācija līdz 10.03.2022 te: https://forms.gle/b72cTfrs48zgM2uk6

__________________________________________________________________________________________________

Seminārā būs iespēja iegūt teorētiskas  un praktiskas zināšanas par to kā dejas fenomenu mūsdienās aplūko estētiskā, filozofiskā, mākslinieciskā un  terapeitiskā kontekstos. Kā arī gūt personisku pieredzi integrējot teorētiskās un praktiskās zināšanas semināra  praktiskajā un radošajā daļās, kas var būt noderīga strādājot ar dažādām pacientu/klientu grupām.

__________________________________________________________________________________________________

Pasniedzējas:

Santa Grīnfelde

Horeogrāfe, NRC ”Vaivari” un RPNC “Veldre” apmācīttiesīga, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā.

Inta Balode

Biedrības “Latvijas dejas informācijas centrs”  valdes priekšēdētāja, projektu vadītāja, Biedrības “Laukku” valdes locekle, projektu vadītāja, dejas kritiķe, kuratore, dramaturģe.

__________________________________________________________________________________________________

I daļa  Teorētiskā daļa (120 min.)  Ko mēs zinām, kā mēs domājam par deju un dejā 21.gs.

(vada Mag.sc.sal. Santa Grīnfelde un Mag.art. Inta Balode )

Tēmas :              Definējam deju

                              Deja kā mākslas fenomena daudzveidīgās izteiksmes formas.

                              Deja kā iemiesotas izziņas forma.

                              Deja kā  radīšanas un pašizteiksmes akts

 

II daļa Praktiskā daļa. (90.min.) ķermenis - kustība - deja - terapija

(vada Mag.art. Santa Grīnfelde)

 

 Tēma :            Dejas elementu pielietojums dažādās iespējas deju un kustību terapijā.

Iepazīšanās ar laikmetīgās dejas tehniku bāzes elementiem, improvizācijas struktūrām

ķermeņa kustību  izjūtas un apzinātības veicināšana. Laikmetīgās dejas pamati  – vingrinājumi, kas balstīti ķermeņa novietojuma apzināšanā, improvizācijā, spēles ar dažādiem uzmanības fokusiem un kustību kvalitātēm.

 

III  daļa Radošā daļa (90.min.)  (vada Mag.art. Santa Grīnfelde, Mag.art. Inta Balode)

Tēma:              Liekam lietā radošuma ingredientus   izziņas un emociju konverģenci

 

Radoši uzdevumi, kas ietver teorijas un praktisko zināšanu integrāciju, kā arī ir risinājumu meklējumus izaicinājumiem ar ko sastopas mākslas terapeiti savā ikdienas darbā. Refleksija.

 ______________________________________________________________

Pārbaudes forma:

Ieskaite, bez vērtējuma, rakstiskas refleksijas veidā, ko dalībniekiem būs iespēja aizpildīt elektroniski.

Dalības maksa:

Dalības maksa Latvijas mākslas terapijas profesionālo organizāciju biedriem, mākslu terapijas studentiem un RSU sagatavošanas kursu programmai Mākslas terapija dalībniekiem 25 eiro, bet citiem interesentiem 35 eiro.

KONTAKTINFORMĀCIJA: dktmeistarklases@gmail.com

 

 


Dokumenti

Atpakaļ