Sertifikācija un resertifikācija


Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

Informējam, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

 

 

Mākslas terapeitu sertifikācija

Precīza informācija par mākslu terapeitu sertifikācijas kārtību kā arī sertifikācijas lapa pieejama šeit

 

Kontaktpersona:

Evija Vilka

Tālr. 26374271

E-pasts: evija@radosaprakse.lv

 

SERTIFIKĀCIJA 2021

 

PAVASARA SERTIFIKĀCIJA / Ir notikusi

Sertifikācijas dokumentu iesniegšana 20.03.2021.

Gadījuma analīzes iesniegšana un dokumentu precizējumi 01.04.2021.

Sertifikācijas eksāmens (16.) 17.04.2021. plkst. 9:00

 

RUDENS SERTIFIKĀCIJA

Sertifikācijas dokumentu iesniegšana 25.09.2021.

Gadījuma analīzes iesniegšana un dokumentu precizējumi 23.10.2021.

Sertifikācijas eksāmens (26.) 27.11.2021. plkst. 9:00

 

Mākslas terapeitu resertifikācija

Precīza informācija par mākslas terapeitu resertifikācijas kārtību kā arī resertifikācijas lapa pieejama šeit 

Kontaktpersona:

Edīte Krevica

Tālr.: 26209880 (darba laikā)

E-pasts: edite.krevica@inbox.lv

 

RESERTIFIKĀCIJA 2021

 

Resertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana pavasarī:

20.02.2021. iesniegšana

01.04.2021. precizējumi un papildinājumi

Resertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana rudenī:

25.09.2021. iesniegšana

23.10.2021. precizējumi un papildinājumi

Par precīzu laiku un dokumentu iesniegšanas kārtību, lūdzu, vienoties, rakstot uz e-pastu.