Исследования магистерских работу

Сделанные в рамках учебной программы "Арт терапии" Рижского университета им. П. Страдыня. 

 

 1. Kudrjavceva A. Mākslu terapijas pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtējums. 2016.
 2. Panovska I. Deju un kustību terapijas pielietošana mātes neverbālās pieskaņošanās uzlabošanai bērnam ar eksternalizēto uzvedību. 2016.
 3. Uburģe I. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas otrais posms. 2016.

   

 1. Assāne E. Deju un kustību terapija kā faktors subjektīvās labklājības izmaiņām šizofrēnijas pacientiem. 2015.
 2. Cauna E. Pieskāriena lietojums deju un kustību terapijā. 2015.
 3. Ķince L. Trauksmes fenomena izpēte deju un kustību terapijā epilepsijas pacientiem. 2015.
 4. Silniece S. Deju un kustību terapijas efektivitātes novērtējums darbā ar pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām: sistemātisks pārskats. 2015.
 5. Smirnaja J. Deju un kustību subjektīvās sāpju sajūtas mazināšanai pusaudžiem ar mugurkaula deformāciju (skoliozi). 2015.

 

 1. Fogele A. Lābana kustību analīzē balstītā Piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta (PKII) psihometrisko rādītāju noteikšana. 2014.
 2. Frolova E., Rēķe U. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta psihometrisko rādītāju izvērtējums. 2014.
 3. Jemeļjanova  I. Deju un kustību terapijas ietekme uz  subjektīvās labklājības izjūtas komponentiem sociālās aprūpes centra iemītniekiem. 2014.
 4. Kante L. Deju un kustību terapijas ietekme uz  depresijas simptomiem vēlīnā brieduma cilvēkiem dzīvojošiem sociālās aprūpes centrā. 2014.
 5. Marherte R. Lābana kustības analīzē balstītās piepūles "Svars", stājas parametru un pašcieņas savstarpējā saistība. 2014.

 

 1. Dūdiņa A. Deju un kustību terapijas ietekme šizofrēnijas pacientu negatīvo simptomu mazināšanā. 2013.
 2. Fedulova D. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta kriteriālās validitātes noteikšana saistībā ar bērnu eksternalizētas uzvedības traucējumiem un kustību kvalitātēm. 2013.
 3. Tomberga E. Deju un kustību terapija pašefektivitātes paaugstināšanā un motoro funkciju uzlabošanā insulta pacientiem. 2013.
 4. Žiaugre A. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas sākumposms. 2013.

   

 1. Kravale D. Deju un kustību terapija bērnu ar bronhiālo astmu mātēm vecāku stresa mazināšanai. 2012.
 2. Paparinska I. Deju un kustību terapija dzīves kvalitātes paaugstināšanai bērniem ar bronhiālo astmu. 2012.
 3. Rasa I. Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai sociālās aprūpes centra iemītniekiem. 2012.
 4. Zemīte S. Deju un kustību terapija ieslodzītajām depresijas simptomu mazināšanai. 2012.

 

 1. Grīnfelde S. Deju un kustību terapija iekšējās saskaņotības izjūtas paaugstināšanai pacientiem hroniskām muskuloskeletārām sāpēm. 2011.
 2. Karjagina V. Deju un kustību terapija subjektīvās sāpju sajūtas un trauksmes mazināšanai pacientiem ar hroniskām muskuloskeletālām sāpēm. 2011.
 3. Krisberga S. Deju kustību terapijas Kustību un komunikācijas saistīšanas metodes efektivitāte personām ar demenci sociāli psiholoģisko faktoru kontekstā. 2011.
 4. Lauža S. Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai pacientiem ar hroniskām muskuloskeletārām sāpēm. 2011.

   

 1. Bebriša L. Trauksmes izpēte deju un kustību terapijā ar novērtā pamestiem bērniem. 2010.
 2. Čistjakova S. Deju un kustību terapijas ietekme uz hronisku muguras sāpju pacientu subjektīvo psiholoģiskās labklājības izjūtu un sāpju sajūtām. 2010.
 3. Kalniņa K. Deju un kustību terapijas ietekme uz ķermeņa tēlu 14 – 15 gadus vecām meitenēm ar stājas traucējumiem. 2010.
 4. Zemīte N. Deju un kustību terapijas metožu izmantošana trauksmes mazināšanai grūtniecēm. 2010.
 5. Žvīgure I. Deju un kustību terapijas iespējas psiholoģiskās labklājības veicināšanā otrā tipa cukura diabēta pacientēm pensijas vecumā. 2010.

 

 1. Lauva Z. Labklājības izjūtas veicināšana pansionāta iemītniekiem ar deju un kustību terapiju. 2009.
 2. Majore-Dūšele I. Deju un kustību terapijas efektivitāte psiholoģiskās labsajūtas un pozitīva pašvērtējuma veicināšanā sievietēm ar aptaukošanās problēmu. 2009.
 3. Mihailova S. Strukturētā deja sieviešu pašattieksmes uzlabošanai. 2009.
 4. Naumova L. Deju un kustību terapijas ietekme ķermeņa tēla distresa izmaiņās onkoloģijas slimniecēm rehabilitācijas periodā. 2009.
 5. Orinska S. Kreativitātes resursu paaugstināšanas iespējas ar buto dejas terapijas metodēm jauniešiem. 2009.
 6. Vāverniece I. Ķermeņa tēla distresa samazināšana ar deju un kustību terapiju sievietēm ar aptaukošanos un emocionālo ēšanu. 2009.