____________________

Zināšanai:

Mākslas terapeitiem kā ārstniecības personām saskaņā ar MK likumu par Ārstniecības peronu sertifikācijas kārtību 52.1. punktu sertifikācijas perioda laikā ir jāsakrāj 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60 % ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē. 

_____________________________________________________________________________________

Notikušie:

 • Seminārs ''Laikmetīgās dejas elementu pielietojums deju un kustību terapijā. Balss un kustība - radoša prakse'', 22.02.2020, Rīga, Santa Grīnfelde un Agnese Bordjukova, 6 TIP

 • Seminārs ''Kestenbergas kustību profila spriedzes plūsmas ritmi un īpašības. To pielietojums mākslu terapijā'', 02.11.2019, Rīga, Kristīne Vende-Kotova, 8 TIP*

 • Seminārs ''Rehabilitācija ratiņkrēslu pacientiem - teorija un prakse. Deju un kustību terapijas perspektīva mākslas terapijas kontekstā'', 11.05.2019, Jūrmala, Inese Svikliņa un Mārtiņš Etkins, 6 TIP*

 • Seminārs ''Neiroveģetoterapija. Raiha muskuļu bruņu koncepta praktiskie un teorētiskie aspekti'', 09.12.2018, Rīga, Liene Vēsmiņa, 8 TIP

 • Seminārs "Mūzikas psiholoģiskie aspekti, neirobioloģiskā perspektīva", 29.09.2018., Rīga, Valdis Bernhofs, 3 TIP

 •  Vasaras nometne "Personisko resursu atvēršana", 13.- 15.07.2018., Lielupe, Lidija Naumova, 36 TIP

 • Meistarklase: "Psihoorganiskās analīzes konceptu un deju un kustību terapijas sintēze profesionālajā darbībā", Rīga, 21. maijs, Lidija Naumova, 4 TIP

 • Apmācību seminārs "Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā", 21.10. un 11.11.2017., Rīga, Nataļja Tihonova, 8 vai 16 TIP
 • Deju un kustību terapijas meistarklase dzemdību atbalsta personām “Childbirth Supporters’ Own Healing”, Rīga, 25.- 26.08.2017. Elçin Akturan (Turcija). 12 TIP

 • LDKTA 10 gades plenērs, Turaida, 15.- 16.07.2017. 16 TIP

 • Seminārs “Body-Mind Centering pieeja kustībai, esot apzinātiem par fluīdu, skeleta un muskuļu sistēmām”. Rīga, 17.-18.10.2016. Mari Mägi, MSc. (Igaunija). 13 TIP.
 • Mākslas terapeitu vasaras plenērs "Piedzīvo mākslu". Ikšķile, 5.-7.08.2016. 16 TIP.
 • Seminārs "Feldenkraisa metode". Rīga. 07.11.2015. Mag.art. R.Galkina. 4 akad. h
 • Deju un kustību terapijas vasaras skola. Siguldas novads. 21.-23.08.2015. 12 akad. h.*

 • Seminārs "Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā". Rīga. 30.05.2015. Dr. U.Beķeris. 4 akad. h.*

 • 1st European Association Dance Movement Therapy conference „Resilience within the changing world”. Riga. 26.-27.09.2014. 32 TIP.

 • Seminārs "Deju kustību terapija un terapeitiskā deja: kopīgais un atšķirīgais". Richard Coaten, PhD, RDMP, Mary Coaten, MA, MSc (Lielbritānija). Rīga. 18.09.2013.*
 • Seminārs "Virzoties uz ilggadību - teorētisks un praktisks ieskats deju kustību terapijā darbā ar demences skartiem cilvēkiem". Richard Coaten, PhD, RDMP (Lielbritānija). Rīga. 16.09.2013.*

 

LĀPPOS Sertifikācijas padomē apstiprināti tālākizglītības pasākumi.