Supervīzijas grupas piedāvājums:

Aicinām mākslu terapeitus, psihologus, pedagogus un citu palīdzošo profesiju pārstāvjus
izmantot iespēju un uzsākt dalību supervīzijas grupā.
Tiek izsludināta pieteikšanās rīta vai vakara grupā.

Supervīziju norises laiki:

Rīta grupa

15.02.2019. - 10:00-13:00
22.03.2019. - 10:00-13:00
12.04.2019. - 10:00-13:00
10.05.2019. - 10:00-13:00
14.06.2019.- 10:00-13:00
Vakara grupa
22.02.2019. - 18:00-21:00
29.03.2019. - 18:00-21:00
26.04.2019. - 18:00-21:00
24.05.2019. - 18:00- 21:00
14.06.2019. - 18:00- 21:00
Supervīzijas norises vieta: Meža iela 4
Grupu vada: Sertificētas supervīzores, sertificētas mākslas terapeites - Ieva Rasa un Anna Šteina. Katra no supervīzorēm ir ar savu pamatīgu darba pieredzi, abos profesionālos laukos, kā arī ir sastrādājušās kopā, vadod supervīzijas, darbnīcas un seminārus.
Pieteikšanās rakstot: ievarasa@inbox.lv vai steina007@inbox.lv
Samaksa 20 eur par vienu supervīziju.
Grupa uzsāk darbību, ja tajā ir pieteikušies vismaz 6 dalībnieki.
Pirmās divas sesijas atvērtās - tas nozīmē, ka vēl var pievienoties dalībnieki.

___________________________________________________________________________________________

Seminārs: "Kestenbergas kustību profila spriedzes plūsmas ritmi un īpašības. To pielietojums mākslu terapijā".

J. Kestenbergas kustību profils ir ne vien mākslā balstīts izvērtēšanas instruments, bet arī lielisks palīgs mākslu terapeitiem ikdienas darbā. Šajā seminārā aplūkosim “plūsmas ritmu” un īpašību kategorijas, kuras atspoguļo indivīda vajadzības (spriedzes plūsmas ritmi) un temperamentu (spriedzes plūsmas īpašības). Aplūkosim un izmēģināsim, kā šīs kategorijas var izmantot mākslu terapijas procesā gan veidojot terapeitiskas attiecības ar klientu/pacientu, gan terapijas procesā un tā novērtējumā. Seminārā padziļinātāk apgūsim gan teoriju, gan darbosimies praktiski. Mācību nolūkos tiks demonstrēti īsi video (angļu valodā). 
Semināra datums un laiks: 2019.g. 2.novembris, pl.10:00 - 17:00
Norises vieta: Kr. Barona iela 130/2

Semināru vadīs: Kristīne Vende-Kotova - sertificēta deju un kustību terapeite, sertificēta supervizore, RSU lektore. Semināra tēmu pasniedz studentiem pēdējos 10 gadus, pati apguvusi Kestenbergas kustību profilu pie prof. Sabīnes C. Kohas.

Pieteikšanās: dktmeistarklases@gmail.com līdz 28. oktobrim (lūdzu neatbildēt uz šo e-pastu visai biedru listei!)

Seminārs notiks, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieki (max skaits - 18).

Dalības maksa tikai ar pārskaitījumu:
LMTAA biedriem: 25 eiro (veicot samaksu līdz 20.10.), 35 eiro (veicot samaksu pēc 21.10.).
Visiem pārējiem: 35 eiro (veicot samaksu līdz 20.10.), 45 eiro (veicot samaksu pēc 21.10.).

Par pilnas dienas dalību iespējams iegūt LĀPPOS apstiprinātu sertifikātu 8 TIP apmērā.
LDKTA rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija"
Reģ. nr. 40008117788
Banka: Swedbank
Konta nr.: LV37HABA0551018407623
________________________________________________________________________________________

Seminārs: Rehabilitācija ratiņkrēslu pacientiem - teorija un prakse.

Deju un kustību terapijas perspektīva mākslas terapijas kontekstā

Kad: 2019. gada 11. maijs (no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:30)

Kur: NRC “Vaivari” (Asaru prospekts 61, Jūrmala)

Semināru vadīs:  
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Svikliņa un deju un kustību terapeits NRC “Vaivari” Mārtiņš Etkins

Semināra tēmas:
- pacienti pēc muguras smadzeņu traumas - etioloģija, ieskats neiroanatomijā, bojājumu pakāpes un līmeņi, agrīnas, vēlīnās komplikācijas, funkciju un funkcionēšanas traucējumi, rehabilitācijas tehnoloģijas;
- pacienti pēc cerebrālā infarkta un traumatiska galvas smadzeņu bojājuma – veidi, riska faktori, ieskats neiroanatomijā, rehabilitācijas tehnoloģijas, biežākās komplikācijas, funkciju un funkcionēšanas traucējumi;
- deju un kustību terapijas metodes (praktiski piemēri) darbā ar ratiņkrēslu pacientiem.


Pieteikšanās: dktmeistarklases@gmail.com līdz 6. maijam.
Seminārs notiks, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieki.

Dalības maksa ar pārskaitījumu:
LMTAA biedriem - 20 eiro (veicot samaksu līdz 30. aprīlim),
30 eiro (veicot samaksu no 1. maija līdz 6. maijam). 
Visiem pārējiem interesentiem: 30 eiro (veicot samaksu līdz 6. maijam).

Par pilnas dienas dalību tiks izsniegti LĀPPOS apstiprināti sertifikāti par 6 TIP.


LDKTA rekvizīti: Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija", Reģ. Nr. 40008117788,
Banka: Swedbank, Konta nr. LV37HABA0551018407623.

Tas ir 5 iepazīšanās nodarbību cikls atvērtā grupā ar deju un kustību terapijas tehnikām un metodēm savas subjektīvās pašsajūtas un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Datumi:  13.09.,
                20.09., 
                27.09.,  ceturtdienas
                04.10., 
                11.10.

Vieta: Lāčplēša ielā 38- VCA poliklīnika "Pulss 5", 4. stāvs, 411. telpā. 
Dalības maksa: samazināta- tikai 10 eiro par apmeklējuma reizi (parasti tie ir 15 eiro);
Laiks: pl.18.00- 19.30
Pieteikšanās: 26984995 (Linda) vai rakstot uz linda.kante@gmail.com
Vada: sertificēta deju un kustību terapeite,  fizioterapeite, dūla- Linda Kante.

Pasākuma links- https://www.facebook.com/events/1797005823750670/

_________________________________________________________________________________________ 

DDV

Deju un kustību terapeitu diskusiju vakars: 3. EADMT starptautiskās konferences Atēnās retrospekcija.

Kad: 19.oktobrī
Cikos: pl.19.00- 21.00
Kur: centrs  "Miervidi".
Dalība: 2 eiro

Par pieredzēto, EADMT rīkotajā 3. starptautiskajā konferencē Atēnās, dalīsies tās dalībnieki.

FB event.

__________________________________________________________________________________________

Mūzikas psiholoģiskie aspekti, neirobioloģiskā perspektīva

Aicinām visu specializāciju mākslas terapeitus, studentus un citus interesentus uz mūzikas pedagoga, mūzikas terapeita un zinātnieka - prof. Dr. Valda Bernhofa tālākizglītības semināru.

Terapijas sesijās bieži izmantojam mūziku, skaņu, ritmu, kas ietekmē klientus/pacientus un terapijas procesu. tālākizglītības seminārā piedāvāsim iespēju izprast šo ietekmi.

Skaņu un ritmu uztvere un sākotnējā apstrāde saistīta ar dzirdes centru, kas attiecīgi saistīts ar dažādiem smadzeņu garozas laukiem. Meistarklasē diskutēsim par smadzeņu darbību akustisku kairinājumu uztverē un apstrādē, iepazīstināsim ar jaunākajām atziņām saistībā ar dzirdes un kognitīvo procesu funkcijām. Dalībnieki praktiskā darbībā iepazīs pieejas, kas vērstas uz skaņu/ritma struktūru kognitīvās apstrādes īpatnību analīzi.

Informācija par semināra vadītāju profesoru Dr. Valdi Bernhofu. Kopš 2014. gada Heidelbergas (Vācija) universitātes Neiroradioloģijas klīnikas pētnieku grupas Music and Brain dalībnieks. 1992. gadā pabeidzis Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas nodaļu un ieguvis profesionālā maģistra grādu mūzikā. 2006. gadā absolvējis Heidelbergas (Vācija) Sociālo zinātņu universitāti, iegūstot mākslas maģistra grādu mūzikas terapijā. 2014. gadā ieguvis mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu muzikoloģijā, izstrādājot promocijas darbu par skaņaugstuma un ritma struktūrām dzirdes uzmanības treniņam. 1994. gadā piedalījies Rīgas Doma kora skolas izveidošanā. Kopš 2017. gada ir asociētais profesors un akadēmiskā darba prorektors Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Semināru organizē Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (LDKTA). 
Pieteikšanās uz dktmeistarklases@gmail.com (ja esat biedrs kādā no mākslas terapijas specializāciju asociācijām, lūdzu, to norādīt).

Dalības maksa ar pārskaitījumu: 
Visu mākslas terapeitu specializāciju asociāciju biedriem:
15 eiro (līdz 31. jūlijam), 20 eiro (pēc 1. augusta)
Citiem interesentiem - 30 eiro
Tiks izsniegti LDKTA apstiprināti sertifikāti ar 4 TIP.

LDKTA rekvizīti: Biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija", Reģ.Nr. 40008117788, 
Banka: Swedbank, Konta nr. LV37HABA0551018407623.

_____________________________________________________________________________________

 VASARAS NOMETNE:
~ PERSONISKO RESURSU ATVĒRŠANA ~

Nometni vadīs sertificēta deju un kustību terapeite, psihoorganiskās analīzes psihoterapeite- Lidija Naumova
Nometne notiks gleznainā vietā Lielupes krastā. Vairāk par viesu māju meklē šeit.

3 dienu garumā būs iespēja piedalīties vairākās radošās meistarklasēs/ darbnīcās, piedzīvot sava ķermeņa apzināšanos, atjaunošanos, resursu atklāšanu, stiprināšanu un enerģijas gūšanu, atlaižot veco un atbrīvojot vietu jaunajam, pirtī iešanu, peldēšanos, labu ēdināšanu un piepildošu komunikāciju ar pārējiem nometnes dalībniekiem.

Sīkāk ar vasaras nometnes programmu esiet aicināti iepazīties šeit. 
Dalību nometnē var pieteikt ikviens interesents.

KAD: 13.- 15. jūlijs
KUR: Viesu mājā Lielupes krastā
Ierašanās: 13. jūlijā pl.17.00
DALĪBAS MAKSA: 80 eiro, no kuriem 35 eiro- dzīvošana un ēdienreizes (pieejams arī veģetārs ēdiens), 
50 eiro- terapeita darbs).
PIETEIKŠANĀS: personiski pie Lidijas, zvanot uz 29605089.  

____________________________________________________________________________________

“IEVAINOJAMĪBAS TRAUSLAIS SKAISTUMS: butō un deju un kustību terapijas metodes”
praktisko semināru cikls

Sertificēta deju un kustību terapeite- Simona Orinska- aicina uz praktisko semināru ciklu, kura laikā būs iespēja izpētīt savu emocionālo ievainojumu, izmantojot gan veselības aprūpes sistēmā atzītas deju un kustību terapijas, mākslu terapijas metodes, gan butō deju. Tieši butō deja, kas radusies japāņu kultūrā kā reakcija uz kara traumatisko pieredzi, par ļoti svarīgu komponentu uzskata ievainotās, skumjās un vājās personības daļas atzīšanu. Mūsu ievainojums ir kaut kas trausls un jūtīgs, taču tam piemīt arī neparasts skaistums un vērtība, gluži kā unikālam dārgakmenim. Ja mēs spējam šo dārgakmeni ieraudzīt un pieņemt kā savu, tas ir ceļš uz veselumu un sevis pieņemšanu.

SEMINĀRU TĒMAS:

 • 9.maijs plkst. 19:00-21:15 
  Iepazīšanās. Sava emocionālā ievainojuma apzināšanās - mākslu terapijas metodes.
 • 16.maijs plkst. 19:00-21:15 
  Darbs ar ievainojumu – butō un deju un kustību terapijas tehnikas. 
 • 23.maijs plkst. 19:00-21:15 
  Darbs ar ievainojumu – butō un deju un kustību terapijas tehnikas.
 • 30.maijs plkst. 19:00-21:15 
  Darbs ar ievainojumu – butō un deju un kustību terapijas tehnikas. Noslēdzošā refleksija un noslēgums.
PIETEIKŠANĀS lūgums atsūtīt kontaktinformāciju un pieteikuma vēstuli līdz 7.maijam uz e-pastu: maatelpa@gmail.com. Lūgums rezervēt laiku un vienoties ar grupas vadītāju par individuālām bezmaksas pārrunām (apm. 30 min).
DALĪBAS MAKSA 60 eur.
NORISES VIETA MĀ TELPA – mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs. Adrese: Rīga, Miera iela 15 (ieeja no pagalma, 2 stāvs).
Vairāk informācijas meklē šeit.

______________________________________________________________________________

MEISTARKLASE
~ Psihoorganiskās analīzes konceptu un deju un kustību terapijas sintēze profesionālajā darbībā ~
Piedāvā sertificēta mākslas terapeite ar psihoorganiskās analīzes terapeita izglītību- Lidija Naumova
Piedāvātās meistarklases saturs ir balstīts psihoorganiskās analīzes teorētiskajos konceptos, psihiskās attīstības ciklā jeb, tā saucamajā, aplī, kurš sastāv no 9 neatkarīgi noritošiem attīstības procesa posmiem, kuru savstarpējais pēctecīgums ir obligāts psihiskās attīstības priekšnoteikums. Tiks sniegts katra attīstības punkta teorētiskais apskats un deju un kustību terapijas tehnikas atbilstoši katra attīstības punkta vajadzību/ mērķu sasniegšanai.

Dalību meistarklasē var pieteikt ikviens interesents.

KAD: 21. maijs
KUR: Pulkveža Brieža ielā 15a, Rīga
CIKOS: pl.18.00- 21.00
DALĪBAS MAKSA: 30 eiro
PIETEIKŠANĀS: pie Lidijas personiski pa e-pastu lidija.naumova@inbox.lv vai zvanot uz 29605089.

________________________________________________________________________________

“EMOCIONĀLĀS ATDALĪŠANĀS PIEREDZE:  deju un kustību terapijas metodes” praktisko semināru cikls

Sertificēta deju un kustību terapeite- Simona Orinska- aicina uz praktisko semināru ciklu, pētot emocionālās atdalīšanās (jeb separācijas) ciklus un norises, izmantojot gan veselības aprūpes sistēmā atzītas deju un kustību terapijas, mākslu terapijas metodes, gan butō deju. Mākslu terapijas kontekstā simboliska atdalīšanās palīdz psihei atsvabināties no nevajadzīgas nastas un vainas izjūtas, apzinoties savas emocijas, vēlmes un vajadzības, nonākot kontaktā ar patieso “Es”, mācoties veidot līdzvērtīgas attiecības, uzņemties atbildību, piedzīvot personisko autonomiju un piepildīt savas dzīves ieceres.

SEMINĀRU TĒMAS:

 • 4.aprīlis plkst. 19:00-21:15 "Sava emocionālā modeļa apzināšanās. Ķermeņa ainava: “Es” kā daļa no Lielā Veseluma jeb saplūsme ar Mātes ķermeni". 
 • 11.aprīlis plkst. 19:00-21:15 "Atdalīšanās no Mātes ķermeņa: piedzimšana no jauna. Šķiršanās sēras un zaudējuma pieņemšana". 
 • 18.aprīlis plkst. 19:00-21:15 "Jaunas personiskās autonomijas veidošana, savas vietas atrašana, robežu apzināšana: vajadzības un emocijas". 
 • 25.aprīlis plkst. 19:00-21:15 "Pašcieņas un personiskās esamības piedzīvošana: patiesā “Es” izpausme un nostiprināšana. Noslēdzošā refleksija un noslēgums".
_________________________________________________________________________________

Deju un kustību terapeitu diskusiju vakars 29.martā pl.18.30

Šoreiz deju un kustību terapeitu diskusiju vakarā (DDV) piedalīsies eksperts- Indra Majore- Dūšele- un dalīsies savā darba pieredzē ar hronisku sāpju un somatoformu traucējumu klientiem/ pacientiem.
Vairāk par pašu pasākumu lasiet šeit.

__________________________________________________________________________________

Meistarklase deju un kustību terapeitiem par tehnikām profesionālajā darbībā

Meistarklasi piedāvā sertificēta deju un kustību terapeite- Lidija Naumova.
Pieteikšanās pie Lidijas personīgi, zvanot 29605089 vai rakstot uz lidija.naumova@inbox.lv

Lidija savā meistarklasē iepazīstinās un dalīsies ar savas ilggadējās prakses laikā uzkrāto pieredzi DKT tehniku un instrumentu krājumos un to pielietojumā.
Meistarklases laikā tiks apskatītas šādas tēmas:

 • kā strādāt ar neirotisku kontroli, 
 • agrīnā bērnībā vai traumu rezultātā iegūtas nedrošības izjūtu un nedrošo piesaisti (no Psihoorganiskās analīzes tehnikām), 
 • kā īsā laikā grupā sasniegts “dziļumu”/ iegremdēšanos un atgriezties atpakaļ, 
 • skaņas, balss tehniku izmantošana,
 • diafragmas atslābināšanas tehnika (bieži, kā blakus efekts, pāriet muguras un iegurņa sāpes), 
 • psiholoģisko robežu noturēšanas treniņš dažādos veidos.
Norises laiks: 23.marts pl.18.00- 21.00
Vieta: Pulkveža Brieža iela 15a, 106. telpa
Dalības maksa: 30 eiro
TIP: LDKT atzīti 4 TIP
Varat sekot līdzi jaunumiem FB izveidotajā pasākumā šeit.

 ________________________________________________________________________________

Konference 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāti rīko konferenci Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas multidisciplinārais raksturs un nozīme ārstēšanas un dzīves kvalitātes veicināšanā. Latvijas situācija: pieredze un perspektīvas.

Konferences norises laiks: 2. marts
Vieta: Dzirciema iela 16, Hipokrāta auditorija
Laiks: pl.9.30- 17.00
Dalība: bezmaksas
Sīkāks info šeit un šeit.

__________________________________________________________________________________

Asociācijas kopsapulce

Aicinām biedrus ieplānot 2018.gada 23. februāra pl.19.00 laiku asociācijas kopsapulcei, kura norisināsies Pulkveža Brieža ielā 15a, 106. telpā.
Līdzi ņemt groziņus un tikšanās prieku.
Darba kārtībā paredzēts gada pārskats, revidenta ziņojums, sadarbības atskats ar citām organizācijām uc. aktualitātes.

__________________________________________________________________________________

Mākslu terapijas dienas no 28. oktobra līdz 15. novembrim visā Latvijā!

Arī šogad ir tapusi krāsaina pasākuma programma, kas piedāvā gan iepazīt, gan piedzīvot Mākslu terapiju. Paldies, kolēģiem, kas piedāvāja pasākumus deju un kustību terapijā.

Aktuālais pasākumu plāns ir atrodams http://lmtaa.maksluterapija.com/, kā arī varat sekot līdzi sociālājā tīklā https://www.facebook.com/maksluterapijasdienas/.

Nāciet paši un aiciniet citus! Pasākuma reklāma atrodama šeit

___________________________________________________________________________________

Seminārs "Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā"

Apmācību seminārs ir saistošs deju un kustību terapeitiem, ikvienam funkcionālajam terapeitam u.c. interesentiem. Šis ir  praktisks seminārs, kura laikā tiks izmēģināts darbs ar dažādām pacientu grupām un izspēlētas mācību situācijas. Tas ļaus vairāk izprast, kā labāk rīkoties, saskaroties ar konkrēto pacientu, pie dažādām diagnozēm. Uz apmācībām tiek aicināti visi tie speciālisti, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar rehabilitācijas pacientiem.

Lektorei dr. Nataļjai Tihonovai ir liela darba pieredze kā fizioterapeitei un deju un kustību terapeitei, kas ļauj pausto informāciju uztvert viegli kā vieniem, tā otriem speciālistiem. Lektore ņem vērā klātesošo dalībnieku vajadzības un atbild uz interesējošajiem jautājumiem.

Seminārs notiks 11.11.2017., plkst. 12:00 - 19:00, Baltā iela 10 (Rīgas Valdorfskolas telpās). Karte

Pieteikšanās uz dktmeistarklases@gmail.com vai tālr. 26984995 (Linda) un dalības maksas veikšana ne vēlāk kā līdz 10.nov. plkst. 17.00

TIP: tiks izsniegti sertifikāti ar 8 tālākizglītības punktiem. Sīkāks info par semināru šeit.

___________________________________________________________________________________

Apmācību seminārs "Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā"

Aicinām visus LDKTA, LMTAA biedrus un citus interesentus nostiprināt un paplašināt savas jau esošās zināšanas darbā ar dažādām pacientu grupām rehabilitācijā, lai pilnveidotu savu darbu un nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pakalpojumu tā ņēmējiem.
Seminārs norisināsies 2 dienas  21. oktobrī un 11. novembrī.

1. tikšanās reize būs veltīta vairāk teorētiskam apskatam, bet 2. reize - vairāk praktiskam treniņam.
Ir iespēja pieteikties tikai uz vienu no semināra dienām, kaut lielāks ieguvums, protams, būtu no abu dienu apmeklējuma.
Norises vieta: Baltā iela 10, Iļģuciems, Rīgas Valdorfskolas telpās.
Pieteikšanās pa dktmeistarklases@gmail.com vai zvanot 26984995 (Linda Kante).

Vairāk informācijas šeit

____________________________________________________________________________________

Pasākumu pieteikšana Mākslas terapijas dienām

Arī šoruden  “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” no 28. oktobra līdz 12. novembrim organizē Mākslas terapijas dienas. Mākslu terapijas dienu pasākumos ir aicināts piedalīties ikviens mākslas terapeits.

Pasākuma mērķis ir popularizēt mākslu terapiju un mākslas terapeitu darbuvisās četrās tās specializācijās: deju un kustību terapijā, drāmas terapijā, mūzikas terapijā un vizuāli plastiskās mākslas terapijā, piedāvājot atvērtus pasākumus visplašākajai auditorijai. 

Pasākuma ietvaros aicinām organizēt nodarbības, lekcijas, prezentācijas, meistarklases dažādām klientu un pacientu grupām un viņu ģimenes locekļiem, darba kolēģiem un darba devējiem, sadarbības partneriem un apkaimes iedzīvotājiem u.t.t. 

Pasākumu var pieteikt līdz 6.oktobrim! Vairāk šeit

____________________________________________________________________________________

Deju un kustību terapijas meistarklase dzemdību atbalsta personām "Childbirth Supporters’ Own Healing" 25.- 26.08.2017.

Saistošs dūlām, vecmātēm, ārstiem - ginekologiem, deju un kustību terapeitiem u.c. profesionāļiem, kuri strādā ar grūtniecēm.

Meistarklasi vadīs vieslektore no Turcijas - Elçin Akturan - psiholoģe, praktizējoša deju un kustību terapeite.

Tiks izsniegti sertifikāti par 12 ak.h. Ar detalizētāku info esiet aicināti iepazīties šeit.

____________________________________________________________________________________

Jauns sertificēts speciālists!

Sertificēto mākslas terapeitu pulkam pievienojusies mūsu kolēģe LIDIJA NAUMOVA. Apsveicam!

Kolēģi, aicinām sertificēties un atgādinām, ka sertifikāts apliecina mākslas terapeita kā ārstniecības personas spēju strādāt patstāvīgi! 

Šobrīd kopumā ir sertificēti 49 mākslas terapeiti, no tiem 14 deju un kustību terapijā. Savukārt strādā ap simts speciālistu, no kuriem aptuveni 20 mūsu specializācijā. Visu sertificēto mākslas terapeitu sarakstu var atrast Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienības mājas lapā.

____________________________________________________________________________________ 

Aicinām uz DKT 10-gades plenēru 

Priecāsimies redzēt Tevi, deju un kustību terapeite vai DKT studente, Latvijas Deju un kustību terapeitu asociācijas 10-gades (jubilejas!) plenērā š.g. 15.- 16. jūlijā  viesu namā "Turaidas Zieds".  

Pieteikties uz e-pastu: dktmeistarklases[at]gmail.com. Piesakoties līdz 31. maijam vēl ir spēkā "agro putnu" cena - tikai 20 eiro.

Programmā dažādas DKT meistarklases un svinīgais jubilejas vakars. Dzīvošana labiekārtotos numuriņos, trīsreizēja veģetāra ēdināšana un kafijas pauzes. Detalizēta plenēra programma būs apskatāma mūsu FaceBook kontā. Pasākumu atbalsta Rīgas domes Labklājības departaments.
____________________________________________________________________________________ 

Supervīzijas grupas piedāvājums 

Tiek atvērta jauna supervīzijas grupa, divu supervīzoru vadībā. Supervīzijas grupā aicināti pieteikties mākslu terapeiti, psihologi un citi palīdzošo profesiju pārstāvji. Supervīzijas grupu vadīs:
Mg. sc.sal. Ieva Rasa - sertificēta mākslas terapeite (deju un kustību terapeite) un sertificēta supervizore. RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija lektore un 
Mg. sc.sal. Anna Šteina - sertificēta mākslas terapeite (drāmas terapeite) un sertificēta supervizore. RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija lektore. RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija drāmas terapijas specializācijas vadītāja.
Supervīzijas notiks: Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, trešdienās no pl. 18.00-21.00 (1 x mēnesī)
NB! Grupa uzsāks darbu, ja būs pieteikušies vismaz 6 dalībnieki. Vairāk šeit.
____________________________________________________________________________________ 

Prezentētas DKT profesijas prioritātes LRPOA biedru sapulcē

LDKTA valdes priekšsēdētāja Solvita Zemīte un valdes locekle Linda Kante 16.martā Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA) Biedru sapulcē prezentēja un aizstāvēja deju un kustību terapeitu profesijas prioritātes un nākotnes perspektīvas. Pasākumā piedalījās arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšēdētāja A. Barčas kundze.

Katra no klātesošajām organizācijām iepazīstināja ar aktualitātēm nozarē, kā arī sniedza savu ieskatu būtiskākajos izaicinājumos, kas būtu jārisina LRPOA un Saeimai. Apkopojot Biedru organizāciju izvirzītās prioritātes, kā arī tikšanās laikā izdiskutēto, tika sagatavota rezolūcija "Par situāciju sociālās drošības jomā Latvijā". 

Īpašs paldies Sanitai, Zandai, Indrai, Astrai, Mārtiņam, Rūtai un Lindai K. par aktīvu līdzdalību LDKTA prioritāšu un pozīcijas sagatavošanā!

____________________________________________________________________________________

Valdes aktualitātes biedriem martā 

Kolēģi, jaunākās valdes aktualitātes biedriem varat lasīt savos e-pastos, izsūtīts 10.03.2017.

____________________________________________________________________________________

Jauna LDKTA valde 

17.02.2017. gada biedru kopsapulcē tika ievēlēta jauna LDKTA valde: Solvita Zemīte - valdes priekš-sēdētāja, Sanita Silniece - valdes priekšsēdētājas vietniece, Mārtiņš Etkins, Linda Kante un Lidija Naumova!

Lai ražīgs un veiksmīgs darbs!

Liels paldies iepriekšējam valdes sastāvam Zandas Lauvas vadībā par ieguldīto darbu, laiku un turpināto un aizsākto! 

____________________________________________________________________________________

Jauni deju un kustību terapeiti

10.02.2017. RSU profesionālā maģistra studiju programmu „Mākslas terapija” absolvēja četri jauni deju un kustību terapeiti - Baiba Bērta, Gunita Skudriņa, Madara Juška un Mārtiņš Etkins! :) Apsveicam jaunos kolēģus!
Kopumā Latvijā mākslas terapeita izglītību ar specializāciju deju un kustību terapijā ir ieguvuši 42 speciālisti.

____________________________________________________________________________________

09.12.2016. atjaunota informācija par sertifikācijas un resertifikācijas kārtību 2017. gadam

Sertifikācijas kārtība      Resertifikācijas kārtība

____________________________________________________________________________________

LMTAA biedru kopsapulce 18.02.2017.

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība aicina uz biedru kopsapulci 18.februārī Anniņmuižas bulvārī 26a, 235. telpā, plkst. 14:00. Pirms kopsapulces plkst. 10:00-13:00 seminārs “Ievads sistēmiskajā ģimenes terapijā”. Vairāk šeit

____________________________________________________________________________________

Mainīta LDKTA kopsapulces vieta!

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas biedru kopsapulce notiks 17.02.2017. plkst.18:00 Rīgā, Miera ielā 15/3, 2.st. Mākslu terapijas un mākslas centrā "MĀ TELPA". Sapulces darba kārtība šeit

____________________________________________________________________________________

Jauns sertificēts deju un kustību terapeits

Veiksmīgi sertifikāciju mākslas terapijā nokārtojusi deju un kustību terapeite LINDA KANTE.  Apsveicam!

Šobrīd Latvijā ir 46 sertificēti mākslas terapeiti, no tiem 13 ar specializāciju deju un kustību terapijā. Visu sertificēto mākslas terapeitu sarakstu var atrast Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienības mājas lapā

Sertificēts mākslas terapeits ir ne tikai ieguvis Mākslas terapeita izglītību, bet pēc izglītības iegūšanas sertificējas atbilstoši MK noteikumiem. Ārstniecības personas sertifikāts apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. Sertificēts mākslas terapeits turpina tālākizglītoties un supervizē savu praksi.

 ____________________________________________________________________________________

Atskats uz Mākslu terapijas dienām 2016

Gads iet uz izskaņu un ir vērtīgi atskatīties, kas labs paveikts! 

2016. gadā pirmo reizi norisinājās Mākslu terapijas dienas. Teju mēneša garumā 21 mākslas terapeits piedāvāja 30 pasākumus visdažādākajiem interesentiem astoņās pilsētās un apdzīvotās vietās. Pasākumus apmeklēja 200-250 dalībnieki, no kuriem vismaz puse bija dažādu jomu speciālisti. 
Paldies mākslas terapeitiem un Mākslu terapijas dienu apmeklētājiem! 

____________________________________________________________________________________

Asociācijas aktualitātes 12.12.2016. 

Kolēģi, pēdējās profesijas aktualitātes varat lasīt savos e-pastos, izsūtīts 12.12.2016.

____________________________________________________________________________________

Tālākizglītības pasākums "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" 13.01.2017.

LMTAA rīko neatliekamās medicīnas palīdzības semināru 13.janvārī no plkst. 10:00 - 17:00 RSU, Anniņmuižas bulvārī 26, 204.telpā. Pasniedzējs Juris Raudovs, "Latvijas Republikas Neatliekamās medicīnas asociācijas" viceprezidents. Pieteikšanās līdz 9.janvārim, rakstot Dacei Visnolai e-pastu dvisnola@lu.lv

Maksa -15 EUR. Par semināra apmeklējumu tiks izsniegts sertifikāts 8 TIP apmērā.

____________________________________________________________________________________

RSU studiju programmai "Mākslas terapija" – 10 gadu!

No 10. līdz 12. novembrim Rīgas Stradiņa universitātē notiks maģistra studiju programmas Mākslas terapija jubilejai veltīta starptautiska zinātniski praktiskā konference Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē.

Tās mērķis ir atskatīties uz profesijas un studiju programmas izveides vēsturi un iepazīstināt ar nākotnes plāniem, sniegt pārskatu par pētniecisko darbību un praksi dažādās darba vidēs, kā arī diskutēt profesionālo darbību mākslas terapijā un tās attīstību.

Konferences laikā plānota arī trīs grāmatu atvēršana, vairākas meistarklases, bet piektdien, 11. novembrī, notiks programmas absolventu un studentu salidojums. Pieteikšanās un konferences programma šeit

____________________________________________________________________________________

LDKTA aicina uz tālākizglītības pasākumu "Body-Mind Centering pieeja kustībai, esot apzinātiem par fluīdu, skeleta un muskuļu sistēmām".

Pasākums notiks 17. – 18. oktobrī Rīgā, Miera ielā 15/3. Semināru vadīs Mari Mägi – māksliniece, Body-Mind Centering pasniedzēja, deju un kustību terapijas pasniedzēja Tallinas Universitātē.

Pieteikšanās līdz 12.oktobrim! Vairāk par semināru šajā dokumentā

____________________________________________________________________________________

2016. gada 1. jūnijā stājas spēkā noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

Vairāk LR VM Veselības inspekcijas mājas lapā

____________________________________________________________________________________

Aicinājums uz 2. Eiropas Deju un kustību terapijas asociācijas konferenci Itālijā!

Konference "CRISIS, CREATIVITY and SOCIETY; Dance Movement Therapy  Embodying Interdisciplinary Pathways" notiks Milānā 2016. gada 9.-11.septembrī.

Vairāk par konferenci šeit

____________________________________________________________________________________

Mākslas terapeitu vasaras plenērs 

"Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienība" aicina visu specializāciju mākslas terapeitus un mākslu terapijas studentus uz vasaras plenēru "Piedzīvo mākslu" 2016. gada 5. – 7. augustā Ikšķilē

Vairāk par pasākumu šeit. Pasākuma programma šeit

____________________________________________________________________________________

Asociācijas aktualitātes 12.06.2016.

Kolēģi, pēdējās profesijas aktualitātes varat lasīt savos e-pastos, izsūtīts 12.06.2016.

____________________________________________________________________________________

Ciemos pie Lietuvas deju un kustību terapeitiem 

28.05.2016. deju un kustību terapeite un RSU lektore Indra Majore-Dūšele viesojās pie kolēģiem Lietuvā. Lai arī Lietuvas deju un kustību terapijas asociācija ir dibināta 2011. gadā, Lietuvā līdz šim nav bijusi vienota izglītība šajā mākslas terapijas specializācijā. Asociācijas kopsapulces ietvaros viena no aktualitātēm bija virzība uz maģistra programmas izveidi Viļņas universitātē. Indra ne tikai dalījas ar Latvijas pieredzi, bet nodarbības ietvaros bija iespēja saņemt atbalstu, ierosmi un iedvesmu profesijas virzībā.
Līdz ar Indru Lietuvā viesojās daži Latvijas deju un kustību terapeiti, jo tā bija iespēja satikt arī mentori Pemu Fišeri (Pam Fisher) no prakses vietas deju un kustību terapijas centrā "Dance Voice" Lielbritānijā.

____________________________________________________________________________________

Mākslu terapijas izmantošana sociālajā jomā

2016. gada 3.jūnijā Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības konferencē Salaspilī Sandra Mihailova - Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības priekšsēdētāja - stāstīs par mākslu terapijas izmantošanu, tajā skaitā par deju un kustību terapijas efektivitāti, sociālajā darbā.

____________________________________________________________________________________

Jauni sertificēti deju un kustību terapeiti

Veiksmīgi sertifikāciju mākslas terapijā nokārtojušas vēl divas deju un kustību terapeites ELĪNA CAUNA un RŪTA MARHERTE.  Apsveicam!

Sertifikāts apliecina mākslas terapeita spēju strādāt patstāvīgi, kā arī paredz, ka speciālists turpina tālākizglītoties un supervizē savu praksi. Sertifikācija ir saistoša mākslas terapeitiem kā ārstniecības personām un noris saskaņā ar MK noteikumiem par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību, Ārstniecības likumu un deju un kustību terapijas medicīnas tehnoloģijām.

Visu sertificēto mākslas terapeitu sarakstu var atrast Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienības mājas lapā

____________________________________________________________________________________

Tālākizglītības seminārs "Īstermiņa psiholoģiskā konsultēšana" 21.05.2016.

SEMINĀRS TIEK ATCELTS

LDKTA rīko tālākizglītības semināru "Īstermiņa psiholoģiskā konsultēšana" 21. maijā plkst. 10:00-14:00, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15a, 106. telpā. Semināru vadīs doktora grāda pretendente psiholoģijā, Mag.psych., klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marina Brice. 

Par semināru tiek piešķirti 5 tālākizglītības punkti. Pieteikšanās un vairāk par pasākumu šeit

____________________________________________________________________________________

LDKTA piedāvā ikgadējo deju un kustību terapijas meistarklašu ciklu - 4 nodarbības 2 sestdienās

Šajā gadā meistarklases piedāvā deju un kustību terapijas mijiedarbībumijiedarbība ar citām deju un kustību terapeitus interesējošām un praktizējošām jomām - renesanses laikmeta dejām, taidzi un cigun, kontaktimprovizāciju un butō. 

Nodarbības notiks 9.aprīlī un 7.maijā, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15a, 106.telpā. Nodarbības vada sertificēti un profesionāli deju un kustību terapeiti. Vairāk par pasākumu un meistarklašu aprakstiem šeit vai šajā dokumentā.

____________________________________________________________________________________

Asociācijas aktualitātes 24.03.2016.

Kolēģi, jaunākas aktualitātes no asociācijas varat lasīt savos e-pastos, izsūtīts 24.03.2016.
Tajā informācija par tālākizglītības semināru 21.maijā, neatliekamās un pirmās medicīniskās palīdzības kursiem, valdes ēnošanu un citu. Priecīgus svētkus vēlot, LDKTA valde

____________________________________________________________________________________

Sertifikācijas dokumentu iesniegšana.

11.marta sapulcē LMTAA sertifikācijas komisija nolēma, ka turpmāk sertifikācijas dokumentus jāiesniedz un ar tiem saistītos jautājumus var uzdot LMTAA sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai.

Kontaktinformācija: zanda.lauva@gmail.com, 26357358.

 ____________________________________________________________________________________

Asociācijas aktualitātes 14.02.2016.

Kolēģi, aktualitātes no LDKTA kopsapulces 2016. gada 5. februārī varat lasīt savos e-pastos, izsūtīts 14.02.2016.

 ____________________________________________________________________________________

Vikijas Karkuvas (LBR) grāmatas prezentācija 17.martā

17. martā plkst.11:00 ikviens interesents aicināts uz profesores, pētnieces, pasniedzējas, deju un kustību terapeites un supervīzores Vikijas Karkuvas (Vicky Karkou) grāmatas "The New Oxford Handbook of Dance and Wellbeing" prezentāciju RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6, Durbes ielā 4, 206.auditorijā. 

Darba valoda - angļu. Vairāk par pasākumu šeit.

 ____________________________________________________________________________________

Jaunas darba vietas ar 2016. gada janvāri!

Solvita Sonja Zemīte ir uzsākusi darbu Rehabilitācijas centrā "Līgatne", Linda Kante ir uzsākusi darbu VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti". Lai sokas!

 ____________________________________________________________________________________

RSU maģistra studiju programmai "Mākslas terapija" mainīti uzņemšanas noteikumi!

Sākot ar 2016./17. akadēmisko gadu programmā varēs pretendēt reflektanti ar iepriekšēju augstāko izglītību veselības aprūpē, veselības zinātnē un medicīnā vai reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuri būs apmeklējuši un sekmīgi absolvējuši Sagatavošanas kursus studijām RSU programmā "Mākslas terapija". Pilna informācija šeit.

Plašāka informācija par plānojumu un pieteikšanās kursiem būs pieejama sākot ar 2016. gada 15. janvāri! Kursi noritēs no 2016. gada marta līdz jūlijam. Vairāk par programmu šeit 

____________________________________________________________________________________

LMTAA kopsapulce notiks 20.02.2016. plkst.13:00

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības kopsapulce notiks 2016. gada  20. februārī plkst.13:00 (reģistrācija no plkst. 12:30) RSU telpās Anniņmuižas bulvārī 26, 1. stāvā, 105.-106. telpā.

Kopsapulces centrālais notikums būs izmaiņas sertifikācijas un supervīzijas jautājumos, LMTAA valdes, sertifikācijas komisijas un revidenta pārvēlēšana. Pilna kopsapulces programma šeit

____________________________________________________________________________________

Radošu un veiksmīgu Jauno gadu visiem deju un kustību terapeitiem un veselīgu gadu viņu klientiem un pacientiem!

2015. gads deju un kustību terapeitiem ir bijis gana ražīgs, pagājušajā gadā ir dubultojies darba un prakses vietu skaits un arvien vairāk klientu un pacientu ir bijusi iespēja uzlabot savu veselību un radoši pilnveidoties apmeklējot DKT. 
Šobrīd Latvijā ir iespējams apmeklēt 21 praktizējošu speciālistu 39 darba un prakses vietās 14 pilsētās un apdzīvotās vietās. Deju un kustību terapeiti ir pieejami 14 veselības aprūpes, 7 sociālās aprūpes un divās izglītības iestādēs, kā arī vairāk kā 10 privātprakses vietās. 

____________________________________________________________________________________

Jauni sertificēti deju un kustību terapeiti! 

Sertificēto deju un kustību terapeitu pulkam pievienojušies jauni speciālisti - Solvita Sonja Zemīte un Santa Grīnfelde. Apsveicam!

Mākslas terapeiti atbilstoši MK noteikumiem par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību un Ārstniecības likumam pēc diploma iegūšanas sertificējas. Ārstniecības personas sertifikāts apliecina speciālista prakses tiesības.

____________________________________________________________________________________

Jaunas darba vietas ar 2015. gada nogalē!

Santa Grīnfelde ir uzsākusi darbu BKUS novietnē "Gaiļezers". Zanda Lauva ir uzsākusi darbu Valmieras SOS bērnu ciematā. 

Lai sokas!

____________________________________________________________________________________

Mainīta kopsapulces norises vieta!!!

Kolēģi, LDKTA kopsapulce notiks Pulkveža Brieža ielā 15. Ēka atrodas pagalmā, orientieris izkārtne "Zobārsti", nākamā ieeja pa kreisi, 2.stāvs, 106. telpa. Ielūgums šeit 

____________________________________________________________________________________

Publikācija grāmatā angļu valodā! 

Deju un kustību terapeišu Kristīnes Vendes-Kotovas, Simonas Orinskas, Indras Majores-Dūšeles un mākslas terapeites Andas Upmales raksts par Lusebrinkas modeļa izmantošanu DKT darbā ar ēšanas traucējumiem "Dance and Movement Therapy for Patients with Eating Disorders: Model of Expressive Therapies Continuum" iekļauts grāmatā "Creative Arts Therapies and Clients with Eating Disorders". Jessica Kingsley Publishers, 2016.

Lepojamies! 

____________________________________________________________________________________

Asociācijas aktualitātes

LDKTA valde tikās 04.12.2015. un jaunākās aktualitātes par kopsapulču datumiem, bukletu, EADMT aktualitātēm, ziņu inbox.lv lietotājiem u.c. informāciju varat lasīt savos e-pastos!
Siltu svētku gaidīšanas laiku vēlot, LDKTA valde

____________________________________________________________________________________

Jauns supervizors deju un kustību terapijā! 

Deju un kustību terapeitu pulkam pievienojusies jauna supervīzore - Zanda Lauva. Apsveicam!

Šobrīd deju un kustību terapeiti supervīzijas savā specializācijā var iziet pie sešiem supervizoriem: Indras Majores-DūšelesSandras MihailovasIevas RasasKristīnes Vendes-Kotovas un Simonas Orinskas.

____________________________________________________________________________________

LDKTA piedāvā tālākizglītības semināru profesionāļiem "Feldenkraisa metode"

07.11.2015. plkst.13:30-17:00. Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrā Miervidi, Rīgā, Sapieru ielā 1a-1

Pasniedzēja Ramona Galkina. 2004. gadā ir ieguvusi International Training Program – Wien 2001 starptautiski atzītu sertifikātu kā Feldenkraisa metodes speciāliste.

Sīkāka informācija šajā dokumentā.

____________________________________________________________________________________

RSU Tālākizglītības fakultāte piedāvā profesionālās pilnveides programmu: ''MĀKSLU TERAPIJA - sadarbības iespējas veselības aprūpē''

Programmas vadītāja: Kristīne Vende-Kotova, Dr. psych., Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras lektore.

Norises laiks: 2015. gada 6. oktobris - 8. decembris (plkst. 18.30-20.00, otrdienās). Mērķauditorija: Veselības aprūpē strādājoši profesionāļi. Vairāk informācijas šajā adresē

____________________________________________________________________________________

Līdz 14. augustam turpinās uzņemšana Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju

programmā «Mākslas terapija».

2015. gada 17. augustā notiks iestājpārbaudījumi jau desmitajam kursam, bet pirmo reizi būs 12 valsts finansētas studiju vietas. Latvijā šī ir vienīgā studiju programma, kurā sagatavo četru specializāciju –

mūzikas, deju un kustību, drāmas un vizuāli plastiskās – mākslas terapeitus.

Lai iestātos, ir nepieciešama vismaz bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības zinātnē vai veselības aprūpē, psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā, mākslā vai citās cilvēkrīcības zinātnēs.

Par programmu skatīt www.rsu.lvProgrammas buklets 

____________________________________________________________________________________

LDKTA aicina uz deju un kustību terapijas vasaras plenēru 21.-23.augustā Siguldas novadā

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar sasniegto deju un kustību terapijā Latvijā: prezentēt pētījumus, kas veikti maģistra darba ietvaros un dalīties ar darba pieredzi deju un kustību terapijā; diskutēt par profesijas popularizēšanu un vadlīniju izstrādāšanu, kā arī piedzīvot radošu kopābūšanu.

Pasākums notiks viesu mājās "Mauriņi", 55 km no Rīgas. Vairāk par pasākumu un tā programma šajā dokumentā 

Par dalību vasaras plenērā tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti 

____________________________________________________________________________________

Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju programmai «Mākslas terapija» ir piešķirtas 12 

valsts budžeta finansētas studiju vietas

Par programmu skatīt www.rsu.lvProgrammas buklets 

____________________________________________________________________________________

LDKTA piedāvā praktisku semināru "Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā"

30.05.2015. plkst.14:00-18:00. Čiekurkalna 3.šķērslīnija 30.

Pasniedzējs dr.Uģis Beķeris. Sīkāka informācija šajā dokumentā.

____________________________________________________________________________________

Ārkārtas LMTAA kopsapulce notiks ceturtdien 9.aprīlī, plkst. 18:00

RSU, Dzirciema ielā 16 Senāta zālē

____________________________________________________________________________________

Atvērto durvju dienas Rīgas Stradiņu universitātē 28.martā! 

28.03.2015. plkst 11:00 Anniņmuižas bulvārī 26a 133.telpā laipni gaidīti visi un visas, kas:
1) grib pieredzēt visu četru mākslu terapiju iedarbību uz savas ādas, 
2) iegūt informāciju par studijām Rīgas Stradiņa universitāte programmā "Mākslas terapija".

Svarīgi - šovasar pirmo reizi uzņemsim pirmos 12 veiksminiekus, kuri studēs par valsts budžeta līdzekļiem. Svarīgi arī tas, ka šogad ir pēdējais gads, kad reflektantiem nav obligāta prasība par iepriekšēju izglītību veselības aprūpē / zinātnē. Jau nākamgad gaidāmas izmaiņas. Tiekamies!

____________________________________________________________________________________

Neatliekamās medicīniskās palīdzības kurss 15.martā!

LMTAA organizē obligāto tālākizglītības kursu ārstniecības personām. Atgādinām, ka kurss ir jāatkārto ik pēc 5 gadiem!

____________________________________________________________________________________

Apsveicam! Deju un kustību terapeitu pulkam ir pievienojušies 5 jauni speciālisti!

____________________________________________________________________________________

Jauni supervīzori deju un kustību terapijā!

Ar šo gadu līdzās jau pieredzējušajām supervizorēm deju un kustību terapijā Indru Majori-Dūšeli un Sandru Mihailovu darbu uzsāk trīs jaunas supervizores - Ieva RasaKristīne Vende un Simona Orinska.

Supervizores ir beigušas Rīgas Stradiņa universitātes tālākizglītības programmu "Supervīzija profesionālajā darbā". APSVEICAM!

____________________________________________________________________________________

12 budžeta vietas Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju programmai «Mākslas terapija»!

Studētgribētājiem izstādē «Skola», kas notiks no 27.februāra līdz 1.martam izstāžu centrā «BT-1», būs iespēja uzzināt par valsts piešķirtām budžeta vietām RSU maģistra studiju programmai «Mākslas terapija». 

____________________________________________________________________________________

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības kopsapulce notiks 2015. gada 7. februārī

Anniņmuižas bulv.26a 105./106.telpā!

Pēc kopsapulces plkst.14:30 Indras Majores-Dūšeles lekcija par interpersonālo neirobioloģiju.

Vairāk informācijas šajā dokumentā

____________________________________________________________________________________

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas biedru kopsapulce notiks 2015. gada 23. janvārī

plkst. 18:00 Tehniskās jaunrades namā “Annas 2″, Annas ielā 2.

____________________________________________________________________________________

1. Eiropas deju un kustību terapijas konference notika Rīgā 2014. gada 26.-27. septembrī. 

Tajā piedalījās 160 dalībnieki teju no 30 valstīm: no tādām Eiropas valstīm kā Austrija, Baltkrievijas, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Latvijas, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ukraina, Ungārija, Vācija un Zviedrija, kā arī Krievijas, Izraēlas, Turcijas, Brazīlijas, ASV, Ķīnas un Austrālijas.

Divās dienās tika nolasītas 16 prezentācijas, novadītās 12 meistarklases un izstādīti 10 stenda referāti. Programma šeit.

Konferences organizēšanā iesaistījās gandrīz 30 Latvijas deju un kustību terapeiti un studenti. 

PALDIES JUMS par veiksmīgi noorganizētu un visiem labā atmiņā paliekošu pasākumu!

____________________________________________________________________________________

Deju un kustību terapijas meistarklašu cikls 2014. gada pavasarī

Latvijas deju un kustību terapijas asociācija pēc iepriekšēja gada atsaucības arī šogad piedāvā iespēju iepazīt dažādas pieejas un tēmas 6 deju un kustību terapijas meistarklasēs 3 sestdienās: 5. aprīlī, 3. un 24. maijā plkst. 11:00 un 13:00. 

Vairāk informācijas un meistarklašu apraksti šajā dokumentā.

____________________________________________________________________________________

LMTAA Sertifikācijas komisija izsludina mākslas terapeitu sertifikāciju

2014. gada 24. maijā un 6. decembrī.