image

Maģistra studiju programma „Mākslas terapija”

 

Mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas terapijām, t.sk. deju un kustību terapijā, var apgūt Rīgas Stradiņa universitātē akreditētā profesionālā maģistra studiju programmā “Mākslas terapija”.

Vairāk par programmu šeit 

 

Mācības noris pilna laika klātienē, ilgums 2,5 gadi (5 semestri).

Studiju procesā ir iekļauti mākslas terapijas, medicīnas, psihoterapijas, psiholoģijas kursi. Specializācijas kursi deju un kustību terapijā. Pētnieciskās metodes, prakse, supervīzija. Individuālā apmācības terapija.

Ir pieejamas budžeta studiju vietas.


 

Sākot ar 2016./17. akadēmisko gadu profesionālā maģistra programmā “Mākslas terapija” varēs pretendēt:

# reflektanti ar iepriekšēju augstāko izglītību veselības aprūpē, veselības zinātnē un medicīnā,

# reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuri būs apmeklējuši un sekmīgi absolvējuši Sagatavošanas kursus studijām RSU programmā "Mākslas terapija".