Kas ir DKT?

Deju un kustību terapija (DKT) Latvijā ir veselības aprūpes joma, kurā pacientu/klientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto deju un kustību, lai radošā veidā panāktu izmaiņas kustību stilā, emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā un nonāktu pie pilnīgākas psihiskās, emocionālās un sociālās integrācijas, personības izaugsmes un izmaiņām, kā arī dažādu simptomu mazināšanās. 

(Definīcija izstrādāta Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijā, 2009.)

Deju un kustību terapija balstās teorētiskā pieņēmumā par ķermeņa un psihes savstarpējo saistību (ang. body-mind connectivity), kas tiek pamatots gan ar mūsdienīgiem neirozinātņu atklājumiem, gan ar pētījumiem psiholoģijā par ķermeņa kustību un pozu ietekmi uz cilvēka emocionālo stāvokli.

Deju un kustību terapijā dažādu problēmu risinājums tiek meklēts ne tikai verbāli runājot, bet arī izmantojot daudzveidīgus deju un kustību elementus un specifiskas metodes.

ASV terapeite Trūdija Šūpa (Trudi Schoop) raksta “Ja psihoanalīze maina prāta stāvokli, tas attiecīgi raisa izmaiņas ķermeņa stāvoklī. Ja deju un kustību terapija maina ķermeņa stāvokli, tas attiecīgi raisa izmaiņas prātā. Abu metožu mērķis ir veicināt izmaiņas cilvēkā, kā ķermeniski tā mentāli’’.

Skatīt vairāk

Terapeiti

Deju un kustību terapeits ir mākslas terapeits - funkcionālais specialists, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju dejā un kustībā. Deja un kustība tiek lietota, lai uzlabotu pacientu un klientu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību. Terapeits var strādāt veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar pacientiem vai klientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības, kā arī ar praktiski veseliem cilvēkiem, lai veicinātu personības attīstību un izaugsmi, resursu un vajadzību apzināšanos, kā arī radošumu.

Visi deju un kustību terapeiti zemāk esošajā LDKTA sarakstā ir diplomēti speciālisti. 19 no tiem ir sertificēti vai resertificēti speciālisti, kas uztur savu profesionālo darbību un turpina profesionālo pilnveidošanos atbilstoši sertificēta vai resertificēta speciālista kritērijiem.

Lasīt vairāk

Jaunumi

"Šernbornas attīstošo kustību metode (SDM) un Piesaistes spēļu (Attachment play) apmācību kurss"

PASTEIDZIES, ja vēlies pievienoties! Vēl tikai 3 brīvas vietas! Lieliska iespēja pievienoties "Šernbornas attīstošo kustību metodes (SDM) un Piesaistes spēļu (Attachment play) apmācību kursam". 5.10-6.10.2022, no 10:00 līdz 16:00, Miera iela 105, Rīga. Apmācību kursa valoda - angļu valoda. Vietu skaits ierobežots.

Lasīt vairāk

Profesionāļiem: “Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā mākslas terapeitu praksē” LĀPPOS 6 TIP

LDKTA aicina uz teorētiski praktisku apmācību semināru 15. oktobrī, plkst. 10:00-14:30, VSIA NRC "Vaivari" (Rīgas Ambulatorā klīnka, Vienības gatve 49a, Rīga) dalībnieku skaits ierobežots

Lasīt vairāk

Latvijas deju un kustību terapijas asociācija svin 15!

Dzimšanas dienas svinības Kurzemē 16.07-17.07.2022

Lasīt vairāk

Seminārs Deja, dejas filozofija, radošums deju un kustību terapijā

LDKTA organizē tālākizglītības pasākumu mākslas terapeitiem un citiem funkcionālajiem speciālistiem 6 LĀPPOS TIP apjomā!

Lasīt vairāk

Jauna deju un kustību terapijas grupa

Vada: Mg.Sc.sal., Mg.Art. Simona Orinska, resertificēta deju un kustību terapeite, resertificēta supervizore

Lasīt vairāk

LDKTA biedru kopsapulce 2022

LDKTA biedru kopsapulce notiks 17.01.2022 ZOOM plkst.: 18:00

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapija Mākslu terapijas dienu 2021 ietvaros

16.decembrī Mākslu terapijas dienu ietvaros būs iespēja iepazīt deju un kustību terapiju grupā un iesaistīties radoši kustīgā notikumā ''Kaleidoskops kustībā''

Lasīt vairāk

Sadarbojoties Baltijas valstu deju un kustību terapeitiem, uzsākts Nordplus projekts “MoveOn”

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija sākusi īstenot programmas Nordplus projektu “MoveOn”

Lasīt vairāk

Dr.Ņikitas Bezborodova lekcija ''Dzimumidentitātes traucējumi bērnu un pusaudžu vecumā''

Lekcija būs noderīga ikvienam speciālistam, kas vēlas izzināt dzimumidentitātes tēmu no medicīniskā skatu punkta, un īpaši tiem, kas strādā ar bērniem un pusaudžiem.

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapeiti RSU Zinātnes nedēļā 2021

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapija Mākslas terapiju studējošajiem par samazinātu maksu

Lasīt vairāk